Så fort man handskas med stora maskiner och höga hastigheter är säkerheten alltid viktigt att tänka på. Alla sportorganisationer har någon avdelning vars jobb det är att se över säkerheter och kontinuerligt försöka förbättra den utan att negativt påverka sportens element och hur den utförs.5432781-norisring-yellow-flagMot slutet av förra året kom Svensk Bilsports säkerhetskommitté ut med ett uttalande om sitt arbete med en ny informationsportal om säkerhet. Detta arbete gör de tillsammans med förbundets partner Folksam och målet med portal är att lägga större betoning på och tydliggöra vikten av säkerhet inom bilsporten på ett sätt som är mer lättillgängligt för alla. Portalen kommer bland annat ha en del filmer som visar hur förare bör agera för att öka säkerheten både för sig själva och för andra inom sporten.Jan Olov Nyman från säkerhetskommittén säger själv att de kommer att ha mer information om hur alla säkerhetsutrustning används på korrekt sätt, och även inkludera information om sportförsäkringar. Han medger även att just försäkringar är något som på tok för många är dåligt insatta i.Det är även länge varit en åsikt inom säkerheten i bilsport att förare och funktionärer har rätt kunskaper för att hantera potentiella livhotande situationer. Ett råd har varit att man lär sig hjärt- och lungräddning.Teknikchefen på Svensk Bilsport, Pär Karlsson, har även han en del säkerhetsfrågor på sitt bord, han har varit väldigt positiv till det arbete som säkerhetskommittén har påbörjat och var även själv på plats under inspelningarna av filmerna. Pär säger att teknik och säkerhet är väldigt starkt sammankopplat i deras sportgrenar och att detta därför är stora frågor kring ett viktigt ämne som de tar upp. Han menar även att man som utövare måste se till att hålla koll på vad det är som gäller för produkterna som används inom de olika sporterna och att hålla sig till de saker som är godkända enligt de regler och certifieringar som existerar.